Zdzisław Dębski
Zdzisław Dębski
Agnieszka Śmiarowska
Agnieszka Śmiarowska
Anna Patronowicz
Anna Patronowicz
Stanisław Babik
Stanisław Babik
Monika Dzik
Monika Dzik
Alicja Skowrońska
Alicja Skowrońska
Angelika Koper
Angelika Koper
Oliwia Waligóra
Oliwia Waligóra
Marta Wieczorek
Marta Wieczorek
Kamila Cembor
Kamila Cembor
Anna Rutkowska
Anna Rutkowska
Agata Chodera
Agata Chodera
Olga Zaremba
Olga Zaremba
Joanna Jaworska
Joanna Jaworska
Agata Przygodzka
Agata Przygodzka
Joanna Pasieka
Joanna Pasieka
Łukasz Malinowski
Łukasz Malinowski
Kaja Wielowiejska
Kaja Wielowiejska
Weronika Orłowska
Weronika Orłowska
Monika Trypuz
Monika Trypuz
Marlena Norowska
Marlena Norowska
Ania Mazgaj
Ania Mazgaj
Tomasz Stelmaski
Tomasz Stelmaski
Agnieszka Sztejerwald
Agnieszka Sztejerwald
Maria Drągowska
Maria Drągowska
Matylda Polak
Matylda Polak
Katarzyna Chadia Przytuła
Katarzyna Chadia Przytuła
Ania Kowalczyk
Ania Kowalczyk
Justyna Kajda
Justyna Kajda
Maciej Czuchryta
Maciej Czuchryta
Nadia Markiewicz
Nadia Markiewicz

Aktualności

X

Aktualności

WYRÓŻNIENIA

Wyróżnienia otrzymały Marlena Norowska z Wydziału Wzornictwa za pracę pt. Obwara – urny ceramiczne wykonaną pod opieką prof. Jerzego Porębskiego oraz Katarzynie Chadii Przytule z Wydziału Wzornictwa za pracę pt. HID /hɪd/ past of hide wykonaną pod opieką mgr Thorbjorn’a Uldam’a.

NAGRODA GŁÓWNA

Nagrodę wystawy Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie 2020 Jury przyznało Annie Rutkowskiej z Wydziału Malarstwa za pracę pt. Prodrom wykonaną pod opieką prof. Jarosława Modzelewskiego.
Nagrodą główna jest wystawa w Galerii Salon Akademii w 2021 roku.