Stanisław Babik
Stanisław Babik
Agnieszka Sztejerwald
Agnieszka Sztejerwald
Kaja Wielowiejska
Kaja Wielowiejska
Oliwia Waligóra
Oliwia Waligóra
Justyna Kajda
Justyna Kajda
Matylda Polak
Matylda Polak
Agnieszka Śmiarowska
Agnieszka Śmiarowska
Joanna Pasieka
Joanna Pasieka
Anna Patronowicz
Anna Patronowicz
Nadia Markiewicz
Nadia Markiewicz
Anna Rutkowska
Anna Rutkowska
Katarzyna Chadia Przytuła
Katarzyna Chadia Przytuła
Ania Mazgaj
Ania Mazgaj
Angelika Koper
Angelika Koper
Maria Drągowska
Maria Drągowska
Joanna Jaworska
Joanna Jaworska
Tomasz Stelmaski
Tomasz Stelmaski
Marta Wieczorek
Marta Wieczorek
Monika Trypuz
Monika Trypuz
Łukasz Malinowski
Łukasz Malinowski
Agata Chodera
Agata Chodera
Ania Kowalczyk
Ania Kowalczyk
Kamila Cembor
Kamila Cembor
Alicja Skowrońska
Alicja Skowrońska
Maciej Czuchryta
Maciej Czuchryta
Weronika Orłowska
Weronika Orłowska
Olga Zaremba
Olga Zaremba
Monika Dzik
Monika Dzik
Zdzisław Dębski
Zdzisław Dębski
Marlena Norowska
Marlena Norowska
Agata Przygodzka
Agata Przygodzka

Aktualności

X

Aktualności

WYRÓŻNIENIA

Wyróżnienia otrzymały Marlena Norowska z Wydziału Wzornictwa za pracę pt. Obwara – urny ceramiczne wykonaną pod opieką prof. Jerzego Porębskiego oraz Katarzynie Chadii Przytule z Wydziału Wzornictwa za pracę pt. HID /hɪd/ past of hide wykonaną pod opieką mgr Thorbjorn’a Uldam’a.

NAGRODA GŁÓWNA

Nagrodę wystawy Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie 2020 Jury przyznało Annie Rutkowskiej z Wydziału Malarstwa za pracę pt. Prodrom wykonaną pod opieką prof. Jarosława Modzelewskiego.
Nagrodą główna jest wystawa w Galerii Salon Akademii w 2021 roku.