Stanisław Babik
Stanisław Babik
Maria Drągowska
Maria Drągowska
Agnieszka Śmiarowska
Agnieszka Śmiarowska
Monika Trypuz
Monika Trypuz
Oliwia Waligóra
Oliwia Waligóra
Weronika Orłowska
Weronika Orłowska
Justyna Kajda
Justyna Kajda
Anna Patronowicz
Anna Patronowicz
Ania Mazgaj
Ania Mazgaj
Anna Rutkowska
Anna Rutkowska
Kamila Cembor
Kamila Cembor
Matylda Polak
Matylda Polak
Zdzisław Dębski
Zdzisław Dębski
Marta Wieczorek
Marta Wieczorek
Agata Przygodzka
Agata Przygodzka
Łukasz Malinowski
Łukasz Malinowski
Tomasz Stelmaski
Tomasz Stelmaski
Alicja Skowrońska
Alicja Skowrońska
Agata Chodera
Agata Chodera
Monika Dzik
Monika Dzik
Maciej Czuchryta
Maciej Czuchryta
Joanna Jaworska
Joanna Jaworska
Nadia Markiewicz
Nadia Markiewicz
Angelika Koper
Angelika Koper
Ania Kowalczyk
Ania Kowalczyk
Agnieszka Sztejerwald
Agnieszka Sztejerwald
Joanna Pasieka
Joanna Pasieka
Katarzyna Chadia Przytuła
Katarzyna Chadia Przytuła
Kaja Wielowiejska
Kaja Wielowiejska
Marlena Norowska
Marlena Norowska
Olga Zaremba
Olga Zaremba

Aktualności

X

Aktualności

WYRÓŻNIENIA

Wyróżnienia otrzymały Marlena Norowska z Wydziału Wzornictwa za pracę pt. Obwara – urny ceramiczne wykonaną pod opieką prof. Jerzego Porębskiego oraz Katarzynie Chadii Przytule z Wydziału Wzornictwa za pracę pt. HID /hɪd/ past of hide wykonaną pod opieką mgr Thorbjorn’a Uldam’a.

NAGRODA GŁÓWNA

Nagrodę wystawy Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie 2020 Jury przyznało Annie Rutkowskiej z Wydziału Malarstwa za pracę pt. Prodrom wykonaną pod opieką prof. Jarosława Modzelewskiego.
Nagrodą główna jest wystawa w Galerii Salon Akademii w 2021 roku.