Maciej Czuchryta
Maciej Czuchryta
Monika Trypuz
Monika Trypuz
Weronika Orłowska
Weronika Orłowska
Maria Drągowska
Maria Drągowska
Ania Kowalczyk
Ania Kowalczyk
Matylda Polak
Matylda Polak
Alicja Skowrońska
Alicja Skowrońska
Agata Chodera
Agata Chodera
Tomasz Stelmaski
Tomasz Stelmaski
Justyna Kajda
Justyna Kajda
Joanna Jaworska
Joanna Jaworska
Ania Mazgaj
Ania Mazgaj
Zdzisław Dębski
Zdzisław Dębski
Nadia Markiewicz
Nadia Markiewicz
Katarzyna Chadia Przytuła
Katarzyna Chadia Przytuła
Kamila Cembor
Kamila Cembor
Anna Rutkowska
Anna Rutkowska
Agata Przygodzka
Agata Przygodzka
Marta Wieczorek
Marta Wieczorek
Łukasz Malinowski
Łukasz Malinowski
Oliwia Waligóra
Oliwia Waligóra
Kaja Wielowiejska
Kaja Wielowiejska
Olga Zaremba
Olga Zaremba
Angelika Koper
Angelika Koper
Anna Patronowicz
Anna Patronowicz
Joanna Pasieka
Joanna Pasieka
Stanisław Babik
Stanisław Babik
Monika Dzik
Monika Dzik
Agnieszka Sztejerwald
Agnieszka Sztejerwald
Agnieszka Śmiarowska
Agnieszka Śmiarowska
Marlena Norowska
Marlena Norowska

Aktualności

X

Aktualności

WYRÓŻNIENIA

Wyróżnienia otrzymały Marlena Norowska z Wydziału Wzornictwa za pracę pt. Obwara – urny ceramiczne wykonaną pod opieką prof. Jerzego Porębskiego oraz Katarzynie Chadii Przytule z Wydziału Wzornictwa za pracę pt. HID /hɪd/ past of hide wykonaną pod opieką mgr Thorbjorn’a Uldam’a.

NAGRODA GŁÓWNA

Nagrodę wystawy Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie 2020 Jury przyznało Annie Rutkowskiej z Wydziału Malarstwa za pracę pt. Prodrom wykonaną pod opieką prof. Jarosława Modzelewskiego.
Nagrodą główna jest wystawa w Galerii Salon Akademii w 2021 roku.