Stanisław Babik
Stanisław Babik
Maria Drągowska
Maria Drągowska
Tomasz Stelmaski
Tomasz Stelmaski
Maciej Czuchryta
Maciej Czuchryta
Anna Patronowicz
Anna Patronowicz
Monika Trypuz
Monika Trypuz
Agata Przygodzka
Agata Przygodzka
Nadia Markiewicz
Nadia Markiewicz
Kaja Wielowiejska
Kaja Wielowiejska
Anna Rutkowska
Anna Rutkowska
Łukasz Malinowski
Łukasz Malinowski
Oliwia Waligóra
Oliwia Waligóra
Katarzyna Chadia Przytuła
Katarzyna Chadia Przytuła
Monika Dzik
Monika Dzik
Joanna Pasieka
Joanna Pasieka
Ania Kowalczyk
Ania Kowalczyk
Marta Wieczorek
Marta Wieczorek
Matylda Polak
Matylda Polak
Marlena Norowska
Marlena Norowska
Agata Chodera
Agata Chodera
Alicja Skowrońska
Alicja Skowrońska
Olga Zaremba
Olga Zaremba
Zdzisław Dębski
Zdzisław Dębski
Justyna Kajda
Justyna Kajda
Joanna Jaworska
Joanna Jaworska
Kamila Cembor
Kamila Cembor
Agnieszka Śmiarowska
Agnieszka Śmiarowska
Weronika Orłowska
Weronika Orłowska
Ania Mazgaj
Ania Mazgaj
Agnieszka Sztejerwald
Agnieszka Sztejerwald
Angelika Koper
Angelika Koper

Aktualności

X

Aktualności

WYRÓŻNIENIA

Wyróżnienia otrzymały Marlena Norowska z Wydziału Wzornictwa za pracę pt. Obwara – urny ceramiczne wykonaną pod opieką prof. Jerzego Porębskiego oraz Katarzynie Chadii Przytule z Wydziału Wzornictwa za pracę pt. HID /hɪd/ past of hide wykonaną pod opieką mgr Thorbjorn’a Uldam’a.

NAGRODA GŁÓWNA

Nagrodę wystawy Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie 2020 Jury przyznało Annie Rutkowskiej z Wydziału Malarstwa za pracę pt. Prodrom wykonaną pod opieką prof. Jarosława Modzelewskiego.
Nagrodą główna jest wystawa w Galerii Salon Akademii w 2021 roku.