Agata Przygodzka
Agata Przygodzka
Anna Rutkowska
Anna Rutkowska
Joanna Pasieka
Joanna Pasieka
Justyna Kajda
Justyna Kajda
Anna Patronowicz
Anna Patronowicz
Marta Wieczorek
Marta Wieczorek
Alicja Skowrońska
Alicja Skowrońska
Joanna Jaworska
Joanna Jaworska
Ania Kowalczyk
Ania Kowalczyk
Zdzisław Dębski
Zdzisław Dębski
Nadia Markiewicz
Nadia Markiewicz
Olga Zaremba
Olga Zaremba
Agnieszka Sztejerwald
Agnieszka Sztejerwald
Maciej Czuchryta
Maciej Czuchryta
Monika Trypuz
Monika Trypuz
Agnieszka Śmiarowska
Agnieszka Śmiarowska
Agata Chodera
Agata Chodera
Ania Mazgaj
Ania Mazgaj
Tomasz Stelmaski
Tomasz Stelmaski
Katarzyna Chadia Przytuła
Katarzyna Chadia Przytuła
Kamila Cembor
Kamila Cembor
Oliwia Waligóra
Oliwia Waligóra
Marlena Norowska
Marlena Norowska
Monika Dzik
Monika Dzik
Kaja Wielowiejska
Kaja Wielowiejska
Angelika Koper
Angelika Koper
Maria Drągowska
Maria Drągowska
Matylda Polak
Matylda Polak
Łukasz Malinowski
Łukasz Malinowski
Stanisław Babik
Stanisław Babik
Weronika Orłowska
Weronika Orłowska

Aktualności

X

Aktualności

WYRÓŻNIENIA

Wyróżnienia otrzymały Marlena Norowska z Wydziału Wzornictwa za pracę pt. Obwara – urny ceramiczne wykonaną pod opieką prof. Jerzego Porębskiego oraz Katarzynie Chadii Przytule z Wydziału Wzornictwa za pracę pt. HID /hɪd/ past of hide wykonaną pod opieką mgr Thorbjorn’a Uldam’a.

NAGRODA GŁÓWNA

Nagrodę wystawy Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie 2020 Jury przyznało Annie Rutkowskiej z Wydziału Malarstwa za pracę pt. Prodrom wykonaną pod opieką prof. Jarosława Modzelewskiego.
Nagrodą główna jest wystawa w Galerii Salon Akademii w 2021 roku.