Joanna Pasieka
Joanna Pasieka
Olga Zaremba
Olga Zaremba
Angelika Koper
Angelika Koper
Katarzyna Chadia Przytuła
Katarzyna Chadia Przytuła
Matylda Polak
Matylda Polak
Agata Chodera
Agata Chodera
Alicja Skowrońska
Alicja Skowrońska
Łukasz Malinowski
Łukasz Malinowski
Weronika Orłowska
Weronika Orłowska
Agnieszka Śmiarowska
Agnieszka Śmiarowska
Zdzisław Dębski
Zdzisław Dębski
Ania Kowalczyk
Ania Kowalczyk
Agnieszka Sztejerwald
Agnieszka Sztejerwald
Joanna Jaworska
Joanna Jaworska
Kamila Cembor
Kamila Cembor
Marta Wieczorek
Marta Wieczorek
Monika Dzik
Monika Dzik
Tomasz Stelmaski
Tomasz Stelmaski
Marlena Norowska
Marlena Norowska
Ania Mazgaj
Ania Mazgaj
Anna Rutkowska
Anna Rutkowska
Agata Przygodzka
Agata Przygodzka
Oliwia Waligóra
Oliwia Waligóra
Nadia Markiewicz
Nadia Markiewicz
Stanisław Babik
Stanisław Babik
Justyna Kajda
Justyna Kajda
Kaja Wielowiejska
Kaja Wielowiejska
Anna Patronowicz
Anna Patronowicz
Maria Drągowska
Maria Drągowska
Monika Trypuz
Monika Trypuz
Maciej Czuchryta
Maciej Czuchryta

Aktualności

X

Aktualności

WYRÓŻNIENIA

Wyróżnienia otrzymały Marlena Norowska z Wydziału Wzornictwa za pracę pt. Obwara – urny ceramiczne wykonaną pod opieką prof. Jerzego Porębskiego oraz Katarzynie Chadii Przytule z Wydziału Wzornictwa za pracę pt. HID /hɪd/ past of hide wykonaną pod opieką mgr Thorbjorn’a Uldam’a.

NAGRODA GŁÓWNA

Nagrodę wystawy Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie 2020 Jury przyznało Annie Rutkowskiej z Wydziału Malarstwa za pracę pt. Prodrom wykonaną pod opieką prof. Jarosława Modzelewskiego.
Nagrodą główna jest wystawa w Galerii Salon Akademii w 2021 roku.