Kaja Wielowiejska

Wydział Malarstwa

Ziemia

dyplom

Halo

aneks

W swoich pracach podejmuję tematykę relacji człowieka z naturą i wszechświatem. W dobie antropocenu zapomnieliśmy o tym, że ludzkie istnienie połączone jest nierozerwalnie z ładem nieskończonego kosmosu, idealnie skonstruowaną całością. Pragnę, by moja sztuka była wyrazem uświęcenia natury i uniwersum, próbą wskazania odbiorcy drogi dotarcia do tego, co pierwotne, absolutne i odwieczne. Moja twórczość jest próbą przywrócenia prehistorycznego znaczenia Ziemi i Kosmosu.

Ur. 1987. Studia: Wydział Sztuki Mediów (2009–2012) i Wydział Malarstwa (2015–2020) Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Akademija za likovno umetnost in oblikovanje w Lublanie (w ramach programu Erasmus+, 2018). Stypendia: Rektora ASP (2015/16) i samorządu Mazowsza (2018 i 2019). Dziedziny działalności artystycznej: malarstwo-reliefy, instalacja. Wystawa indywidualna: Ziemia, HOS gallery, Warszawa (2020).

Ziemia

promotor: prof. Wojciech Cieśniewski

Pani Kaja Wielowiejska stworzyła dyplom spójny, jednoznaczny w swej wymowie i plastycznie jednorodny. Czarne zróżnicowane powierzchnie, mające swe źródła w różnych materiach natury, są wyabstrahowane ze świata rzeczywistego. Artystka od kilku lat daje wyraz własnemu postrzeganiu świata oraz własnej misji w określonym kanonie plastycznym: na ciężkich, grubych płytach o powierzchni czterech metrów kwadratowych autorka centralnie umieszcza okrąg z nieregularną powierzchnią wywodzącą się z form organicznych przyrody. W intencji autorki ma to być obraz wszechświata w tragicznej wersji jego końca. Prace są ostrzeżeniem przed zbliżającą się katastrofą ekologiczną. Jednocześnie mogą być akceptowane jako dekoracja do luksusowych wnętrz.

Halo

promotor: dr hab. Jan Mioduszewski, prof. Uczelni

Kaja Wielowiejska stworzyła obiekt przestrzenno-świetlny, który ma silne oddziaływanie na widza. Choć masywny, to lewituje w przestrzeni. Kaja w swym obiekcie nawiązuje do znanego zjawiska świetlnego zachodzącego w atmosferze, czyli efektu halo. Jej Halo kojarzy się z wielką metafizyczną źrenicą oka. Całość pracy dyplomowej Kai Wielowiejskiej jest o naturze, łączy zachwyt z niepokojem o los natury w dobie antropocenu. Aneks ze Struktur Wizualnych jest w kontraście do obrazów, bowiem dotyczy innego żywiołu – powietrza. Przez lata studiów Kaja dała się poznać jako artystka zainteresowana minimalizmem i rygorem formalnym. Nie inaczej jest w finalnej realizacji. Ta także posiada porządek, ale, co ważne, nie jest zimna. W swojej instalacji Wielowiejska nawiązuje do symboliki światła. Kreuje zjawisko o sile zjawisk przyrody.