Łukasz Malinowski

Wydział Malarstwa

UmnieRaj

dyplom

Chlebak i Trap

aneks

Prezentowane przeze mnie prace są wynikiem badania historii mało znanego obozu zagłady KL Soldau, który mieścił się w Działdowie, moim rodzinnym mieście. Już tytułowa gra słów – UmnieRaj – skłania do refleksji, a prace malarskie i ściśle związane z nimi formy przestrzenne są przefiltrowanym, przez moje emocje i przeżycia, odczuwaniem tragedii, jaka miała miejsce w Działdowie, w Polsce i na całym świecie. Opowiadając o lokalnej historii, pragnąłem również oddać globalny wydźwięk okrucieństwa i nadać pracom uniwersalny charakter. Cykl obrazów Lebensraum i obiekty przestrzenne – Chlebak i Trap – odzwierciedlają nadzieję i strach więźniów, a także emocje, które towarzyszą nam przy wspomnieniach z czasów ii wojny światowej. Niepokoje, które niestety stają się aktualne w XXI wieku, bowiem powrót do faszyzmu, wcześniej nie do pomyślenia, jest coraz bardziej realny.

Ur. 1986. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2015–2020). Głównie porusza się w dziedzinie malarstwa, choć tworzy również obiekty przestrzenne i instalacje, które ściśle wiążą się z jego twórczością malarską.

UmnieRaj

promotor: prof. Wojciech Cieśniewski

Łukasz Malinowski dał się poznać jako zaskakujący w swym myśleniu i działaniu człowiek i artysta. W okresie studiów bliskie mu były idee i znakowania malarstwa lat sześćdziesiątych, interesowali Go tacy malarze jak Dubuffet, Burri, Soulage.

Swój dyplom osadził w tragedii męczeństwa więźniów hitlerowskiego obozu zagłady z okresu II wojny światowej − Durchgangslager Soldau, który hitlerowcy zbudowali w jego rodzinnym Działdowie. Prace malarskie mają charakter abstrakcyjnych pól, w wymowie − obszarów unicestwienia, nicości. Na nich gdzieniegdzie pojawiają się niewielkie ryty wyrażające beznadziejność i strach przed zabójczą śmiercią; plastycznie kojarzące się ze znakami paleolitu.

Niezwykle wymowny aneks do dyplomu ze Struktur Wizualnych Malinowski wykonał pod kierunkiem dr. hab. Jana Mioduszewskiego; kromki chleba zakopane w piasku widoczne w Jego realizacji − w przekroju pionowym − najtrafniej oddają prawdę pomocy w ratowaniu życia.

Chlebak i Trap

promotor: dr hab. Jan Mioduszewski, prof. Uczelni

W obrazach Łukasza Malinowskiego od dawna zwracał moją uwagę wydrapany krzyk. Łukasz nosi w sobie trudne przeżycia. Na roku dyplomowym zaczął pracować z zagadnieniem pamięci ii wojny światowej. Rozmawialiśmy o tym, jak nie spłaszczyć historii. Jak dotrzeć do prawdy czasu, zarazem dochodząc do własnego głosu. Poprzez miejsce, materiał, dotyk. Szczęśliwie Łukaszowi udało się sprowadzić historię do doświadczenia. W czasie pracy nad aneksem ze Struktur Wizualnych zaczął widzieć i czuć ślady. Zainteresował się Durchgangslager Soldau – hitlerowskim obozem przejściowym w Działdowie, swym rodzinnym mieście. W tym obozie ginęli Polacy i Żydzi. Obozowi poświęcony jest obiekt Chlebak, w którym autor metaforycznie ukazuje mieszkańców Działdowa ratujących więźniów od śmierci głodowej. Więźniowie budowali drogę, a mieszkańcy nocą na terenie budowy zakopywali chleb. Instalacja Trap, druga realizacja Malinowskiego, jest poświęcona Zagładzie. Odnosi się do historycznej fotografii z Umschlagplatz.