Ania Kowalczyk

Wydział Rzeźby

Psyche

dyplom

Moja praca dyplomowa przedstawia gorset. Uszyłam go z prześcieradła, na którym leżałam podczas wielomiesięcznej rekonwalescencji. Gorset opowiada o zamknięciu. Definiuję ten termin w oparciu o doświadczenia swoje i osób cierpiących na zespół stresu pourazowego. Psyche to codzienność, która jest przesiąknięta dręczącymi i bezustannie powtarzającymi się podróżami do traumatycznych momentów oraz ciągłą ucieczką od urazu, od którego nie udaje się oderwać. Unieruchomienie w jednej wąskiej sferze czasu można jednak zmienić i zbudować równowagę między przeszłością, teraźniejszością, a przyszłością.

Ur. 1995. Studia: Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2015–2020). Stypendium Rektora ASP (2017/18). Dziedziny działalności artystycznej: rzeźba, instalacja przestrzenna, grafika artystyczna, projektowanie graficzne. Odbyła staż w międzynarodowym dziale graficznym firmy Westwing (2018). Uczestniczyła w projekcie plenerowym i wystawienniczym Na styku sztuk w Skierniewicach (2020).

Psyche

promotor: dr Paweł Mysera, prof. Uczelni

„Jest to gorset. Uszyłam go z prześcieradła, na którym leżałam podczas mojej rekonwalescencji”. To słowa Anny Kowalczyk, wypowiedziane podczas obrony jej dyplomu. Ujawniają one, czym jest przedmiot zamknięty między dwiema taflami szkła. Poskładany z kawałków bawełnianej materii, zawieszony i rozpięty wyłania się z ciemności, by w mroku panować nad nieokreślonością przestrzeni. Refleksy światła, odbić, prześwitów oraz rzuconych na podłogę cieni uwalniają obszar emanacji zamkniętego obiektu. Z jednej strony gorset jest narzędziem podporządkowania ciała, obezwładnionego graniczną sytuacją. Z drugiej zaś przeobrażenie prześcieradła – autentycznego świadka cierpienia – w intymny fragment damskiej garderoby staje się tu niemal dosłowną manifestacją powrotu do świata żywych. Gorset Anny Kowalczyk wydaje się reprezentacją przeistoczenia w materię mocy, a mitologiczna Psyche patronką niewypowiedzianych słów: „Jestem tu. Wróciłam i zamierzam być szczęśliwa”.